POPLACHOVÉ SYSTÉMY

BEZPEČNÝ DOMOV 365 DNÍ V ROKU

Aplikácia na diaľkové ovládanie GSM alarm Jablotron 100
  • Poplachový systém na hlásenie narušenia (v skratke EZS) zabezpečuje elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúžia k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu.
  • Spoľahlivo reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a okamžite zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu (PCO – pult centrálnej ochrany).
  • V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych, alebo vzdialených hlásičov (sirény,blikače), prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie video systému, elektromechanické zábrany, kontaktuje majiteľa na smartfón.
  • PSN nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov, napr. CCTV, EPS, systém dochádzky, alebo pomocou neho je možné vzdialene ovládať napr. závlahu, osvetlenie domu atď.
  • Medzi snímacie zariadenia patrí snímač pohybu, detektor rozbitia skla, magnetický kontakt, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia.
  • PSN je v súčasnosti už štandardnou a neoddeliteľnou súčasťou ochrany budov nielen v pracovnej sfére, ale i v bytových objektoch. Súvisí to so stále sa zvyšujúcou potrebou dôslednej ochrany hmotného majetku, údajov a dát.