Elektrický zabezpečovací systém

Jablotron 100

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) alebo všeobecne nazývaný  „Alarm“ je poplachový systém určený na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do stráženého objektu a následnú akustickú alebo optickú signalizáciu na určitom mieste narušenia stráženého objektu alebo priestoru.

Naša spoločnosť spolupracuje výhradne s firmou Jablotron, ktorá začala v roku 1990 z nuly s pár zamestnancami a vypracovala sa na významného svetového výrobcu zabezpečovacej a komunikačnej techniky.

Poplachové systémy

Poplachový systém na hlásenie narušenia zabezpečuje elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi, slúži k ochrane objektov proti krádeži vlámaním, sabotáži a na ochranu pracovníkov objektu proti prepadnutiu.

Kamerové systémy

Kamerové systémy umožňujú snímať, prenášať, zobrazovať a zaznamenávať obraz (príp. aj zvuk) zo sledovaného priestoru, monitorovať aktuálnu situáciu a poskytnúť vysvetlenia a dôkazy v prípade neočakávanej udalosti.

Klik a ste v bezpečí