Podľa zákona o ochrane a bezpečnosti, nemôžeme udávať konkrétne adresy inštalácií.
Kontakt na obhliadky, montáž, poradenstvo:
Vladimír Gmitro, tel.: 0902 822 588, technik@safehouse.sk