KLIMATIZÁCIE

S NAMI VÁM BUDE PRÍJEMNE

  • Klimatizačnými zariadeniami upravujeme mikroklímu v miestnosti alebo priestore, táto úprava pozostáva zo zmeny teploty a vlhkosti, v tomto nám napomáhajú najnovšie technológie pomocou ktorých dosiahneme pri čo najvyššom výkone, nízku spotrebu energie a tým úsporu financií.
  • Naša firma ponúka okrem iného aj klimatizačné zariadenia, ktoré okrem funkcií: chladenie, odvlhčovanie a ventilácia sú schopné pomocou tepelného čerpadla aj vykurovať prípadne dokurovať miestnosť, v cene klimatizačných zariadení je už štandardne aj diaľkové ovládanie na ich obsluhu

Princíp fungovania klimatizácie

  • Klimatizačné jednotky v režime chladenia fungujú podobne ako chladnička, vzduch odsávaný z miestnosti za pomoci ventilátora sa ochladzuje vo výparníku, odkiaľ sa vracia späť do miestnosti.
  • Teplo odoberá zo vzduchu pracovná látka – tá pritom mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné.
  • Tento proces prebieha v časti zariadenia, ktorá pri delených klímach tvorí vnútornú jednotku.
  • Z výparníka putuje ohriata pracovná látka do kompresora vo vonkajšej jednotke, kde sa pod tlakom opäť premieňa na kvapalinu, a pri tom odovzdáva teplo vonkajšiemu prostrediu. Kompresor zároveň zabezpečuje transport pracovnej látky.
  • Pri reverzibilných klímach možno tento proces obrátiť, čím dochádza k ohrievaniu vnútorného vzduchu teplom, ktoré klíma odoberá z vonkajšieho prostredia.
  • V podstate ide o princíp tepelného čerpadla vzduch – vzduch, ktoré využíva vstupnú energiu iba na presunutie tepla z jedného priestoru do druhého.
  • Pritom všeobecne platí, že za jednu kilowatthodinu elektriny určenej na prevádzku čerpadla dostaneme v priemere dve až tri kilowatthodiny energie určenej na vykurovanie.